Bộ TN-MT phải rút thông tư về ghi sổ đỏ! - Ảnh 1.

GS Đỗ Kim Chung

"Theo luật dân sự, "Hộ" không phải là tổ chức có tư cách pháp nhân trình các giao dịch kinh tế, vì thế không thể giao đất cho hộ chung chung tất cả các thành viên. Chủ hộ (gồm cả vợ và chồng mà không phải tất cả các thành viên của "Hộ") có tư cách pháp nhân để được giao hay thực hiện các quyền đối với đất đai.

Ngoài ra, khái niệm "Hộ" có tính tương đối và không chặt chẽ vì thế nào là một hộ sẽ được hiểu khác nhau (1 thế hệ hay 2, 3, thậm chí 4 thế hệ...?), thì việc ghi tên các thành viên vừa không hợp pháp và không hợp lý".

(GS ĐỖ KIM CHUNG - chuyên gia về Nông học - bày tỏ quan điểm khi trao đổi trong mạng lưới các chuyên gia).

NLĐO