Chi 200 triệu cho quan về hưu sớm, coi chừng người trẻ chạy ghế! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Hiện nay một trong những quyết tâm rất lớn của chúng ta là đấu tranh với nạn "chạy chức, chạy quyền". Việc khuyến khích nghỉ hưu để "nhường ghế" cho người khác (trẻ hơn, đã được quy hoạch) liệu có tạo ra một nguy cơ người trẻ muốn được bổ nhiệm thì sẽ "chạy" để được nhường ghế hay không?

Vô hình trung có thể sẽ tạo ra một kiểu "xã hội hóa chức vụ". Người tự nguyện về hưu sớm vừa được hưởng hỗ trợ của Nhà nước vừa được hưởng những sự "cảm ơn" (vật chất) của những người dự kiến thay thế mà khó có thể quy kết rằng họ vi phạm.

Hãy nhớ rằng, con người luôn hành động vì lợi ích của mình và vì thế nguy cơ này là không hề nhỏ. Điều tệ hại là nó sẽ lại tạo ra nguy cơ một "thị trường mua quan, bán chức", một phong trào và tâm lý chạy chọt của cán bộ trẻ. Khi đó mục đích xây dựng một đội ngũ cán bộ tâm huyết, có đức có tài sẽ khó thực hiện được".

(TS ĐINH VĂN MINH, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, nêu quan điểm trên VietnamNet ngày 6-7).