Chủ tịch Quốc hội: Có trường hợp vừa khen xong đã phải xử lý! - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17-8

"Phải khắc phục tình trạng “hoặc là thế này, hoặc là thế kia”, luật ống, luật khung dẫn đến ban hành nghị định hướng dẫn tuỳ tiện. Bên cạnh đó cũng phải khắc phục việc quy định cứng, chi tiết những vấn đề chưa đủ rõ nên luật chưa sửa xong đã thấy bất cập, tuổi thọ luật ngắn và tính khả thi thấp.

Bác Hồ nói thành tích đến đâu khen đến đó, nhưng mình lại tích luỹ thành tích để khen; có hiện tượng định hướng, nhường nhịn nhau để có thi đua khen thưởng, có thành tích thấp để bước lên thành tích cao hơn. Khắc phục bằng được tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng; bảo đảm công khai, minh bạch; khắc phục chuyện kể cả trong thi đua khen thưởng cũng “chạy” danh hiệu, bằng khen, giấy khen, “chạy” anh hùng. Thậm chí có trường hợp vừa khen xong đã phải xử lý rồi.

... Ta phải nhìn thẳng vào thực tế này, phải sửa, làm sao sửa đổi luật này tạo chuyển biến căn bản trong công tác thi đua và khen thưởng".

(Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ cho biết như trên khi đề cập dự án luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV khai mạc sáng 17-8).

Bảo Trân