Ví dụ một cán bộ cấp uỷ viên trung ương không biết tính ra bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỉ đồng. Chính vì thế, trong công tác nhân sự kỳ này, các tổ chức Đảng phải làm từng bước, từng việc một cách kỹ lưỡng, thận trọng.

Để mất cán bộ diện trung ương, không tính được thiệt hại bao nhiêu cho đủ - Ảnh 1.

Hai uỷ viên trung ương bị kỷ luật: Nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn (bìa phải)

Cán bộ cấp cao vi phạm và vi phạm rất nghiêm trọng. Nó tạo nên dư luận rất xấu trong xã hội, trong nhân dân, để lại hậu quả rất xấu. Tuy nhiên, nhìn vấn đề cũng thấy có hai mặt. Đúng là thời gian vừa qua có nhiều cán bộ diện trung ương quản lý mắc vi phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật gây dư luận rất xấu nhưng cũng cho thấy Đảng xử lý rất nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền. Chính điều đó đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng và nhà nước".

(Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu quan điểm trên Báo Dân Việt ngày 2-7)