"Một công chức khi được bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý, nếu muốn thôi chức vụ này thì phải có những quyết định bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm rồi mới điều họ đi chỗ khác. Tuy nhiên, muốn bãi nhiệm, miễn nhiệm thì phải có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật.

Không thể đùng một cái cho Trưởng ban Tiếp công dân Hải Phòng thôi chức - Ảnh 1.

Ông Đào Văn Thuấn - nguyên Trưởng Ban Tiếp công dân TP Hải Phòng. Ảnh: VietNamNet

Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu cho UBND TP Hải Phòng thì họ phải trả lời nguyên nhân nào mà lại cho thôi việc ông Thuấn. Nếu vì lý do nào đó liên quan đến bí mật công tác, không thể nói ra thì cũng nên giải thích rõ.

Việc chủ tịch TP ký quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với 1 cán bộ, công chức không phải đơn giản. Còn để xác định rõ đúng sai như thế nào thì Bộ Nội vụ phải làm văn bản yêu cầu Hải Phòng báo cáo rồi mới trả lời cụ thể được".

(Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ VŨ ĐĂNG MINH cho biết trên VietNamNet ngày 16-10 về việc ông Đào Văn Thuấn bị điều động và cho thôi chức bằng một công văn hỏa tốc khi đang nằm viện điều trị bệnh tim).