"Có 2 vấn đề đáng bàn ở Hội nghị Trung ương 7, đó là tình trạng lạm dụng quyền lực để thu vén cá nhân, làm giàu bất chính và việc kiểm soát quyền lực như thế nào? Vì vậy, bàn về công tác cán bộ trong tình hình mới hiện nay, ngoài các tiêu chuẩn cơ bản phải có, cần tập trung vào 2 tiêu chí rất quan trọng, đó là trong sạch và không lợi ích nhóm.

...Từ vụ Vinashin, Vinaline… chưa có ai từ chức hay chịu trách nhiệm. Duy nhất chỉ có ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là xin từ chức sau vụ Lã Thị Kim Oanh. Hành động từ chức của ông Ngọ được Quốc hội và nhân dân hoan nghênh.

Tôi nghĩ trong Đảng, trong nhà nước ta, thực hiện văn hóa từ chức là rất hay, nhân dân rất đồng tình. Nhưng vì sao văn hóa từ chức chưa phổ biến, mới chỉ là kêu gọi thôi. Trong một nhiệm kỳ nhiều yếu kém mà không có ai từ chức là trái quy luật tự nhiên. Hiện nay có không ít cán bộ hư hỏng, đáng lẽ đã có người phải từ chức rồi".

(Ông NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu ý kiến trên VOV ngày 11-5).