Sách đánh vần hình tròn, ô vuông rớt thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì? - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Thanh Niên

"Đến 50 năm thì tôi cũng yên lòng, sản phẩm của tôi đưa ra khác với hiện hành về nguyên lý sư phạm về bộ sách giáo khoa. Tôi căn cứ vào sự phát triển của trẻ em làm chuẩn. Các vị viết theo suy nghĩ của các vị, còn trẻ em nó khác.

Học tiếng Việt với tôi là ai cũng học được, học gì được nấy, học đâu chắc đấy. Chúng ta hay phản ứng sự thực dụng nhưng học phải cần cho cuộc sống, không thể học những thứ viển vông.

Khi về hưu, tôi ngồi viết lại 2 bộ sách giáo khoa là toán và tiếng Việt. Tôi viết sách giáo khoa theo kiểu của tôi. Tôi toàn tâm toàn ý chỉ lo cho tiểu học, vì nếu giải quyết được hạnh phúc của học sinh của tiểu học thì sẽ giải quyết được hạnh phúc của gia đình, của xã hội".

(GS HỒ NGỌC ĐẠI trao đổi với giới truyền thông, đăng trên Báo Thanh Niên ngày 12-9).