Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội: Việc xúi giục, đơn thư ở đại hội thường diễn ra - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Vũ Đức Bảo

"Việc xúi giục, đơn thư, nhắn tin ở Đại hội là thường diễn ra. Tại sao nó diễn ra? Nguyên nhân chủ yếu do đoàn kết nội bộ, do không giải quyết tận gốc những vấn đề tồn tại ở cơ sở, không công tâm khách quan trong việc giải quyết công tác cán bộ, đưa vào Ban Chấp hành những người không đủ uy tín, năng lực, không đủ trình độ, dễ dẫn đến vấn đề này.

Hà Nội thực hiện vấn đề này không phải làm một lúc một ngay. Trong nhiều năm vừa qua Hà Nội có Chỉ thị 15 và Nghị quyết 15 là tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Qua đó đã tập trung giải quyết một số vấn đề. Thứ nhất, xử lý những tồn tại liên quan tố cáo, liên quan trực tiếp cán bộ. Thứ hai, giải quyết vấn đề đoàn kết nội bộ giữa cấp uỷ chính quyền địa phương. Thứ ba, công khai, minh bạch những vấn đề cần giải quyết, nhất là những vấn đề mà cán bộ, đảng viên bức xúc. Qua đó, kiên quyết thay thế những người không đủ năng lực, trình độ, đặc biệt về uy tín, nếu có vấn đề về sai phạm thì kiên quyết xử lý.

Thời gian vừa qua Hà Nội xác định 83 tổ chức cơ sở đảng cấp xã, phường, thị trấn là có vấn đề, 9 quận huyện thuộc diện phải quan tâm. Từ đó, Ban Thường vụ các cấp đã tập trung giải quyết triệt để vấn đề này. Đây sẽ là nguyên nhân quan trọng nhất để không nảy sinh tình trạng đơn thư, nhắn tin nặc danh. Những cái đó tôi cho rằng nhiệm kỳ này Hà Nội cũng có nhưng ít hơn".

(Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội VŨ ĐỨC BẢO cho biết trên VietNamNet về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp ở thành phố trong nhiệm kỳ tới).