Việc kỷ luật ông Huỳnh Đức Thơ nặng hay nhẹ chỉ là ý cử tri - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

"Việc xử lý cảnh cáo là đúng quy định của pháp luật bởi trung ương đã vào cuộc rất rốt ráo, còn cho rằng mức xử phạt nhẹ không tương xứng là ý kiến của cử tri chứ không phải kết luận của cơ quan, cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

Việc xử lý là dựa trên kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chứ không phải của cấp nào, cơ quan nào ở địa phương hay cấp nào khác, nên hoàn toàn minh bạch, còn người dân nghĩ và suy luận theo cách của mình.

Tất nhiên, ý kiến của cử tri cũng được xem xét, cân nhắc, nhưng cần có kiểm tra, đối chứng, tìm hiểu rõ ràng. Đây là trách nhiệm của Thành ủy, ủy ban thường vụ thành ủy xem xét, rà soát, cái khó là đồng chí Bí thư mới chỉ về địa phương.

...Không thể có một sai phạm xử lý 2 lần, còn nếu phát hiện ra sai phạm mới, sai phạm khác thì xử lý các hành vi sai phạm đó, còn đã xử lý rồi thì không xử lý lại".

(Đại biểu Quốc hội NGUYỄN BÁ SƠN, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, chia sẻ trên Báo Đất Việt sau khi cử tri cho rằng việc xử lý vi phạm của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chưa xác đáng).