Bài hát: Triệu lá cờ một niềm tin. Sáng tác: Nguyễn Thái Hiệp

Báo Người Lao Động