"Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển": Chung tay giữ biển

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã mang tấm lòng của người dân cả nước trao tặng cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa bằng những lá cờ đỏ thắm để chung tay giữ biển

"Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển": Chung tay giữ biển
Xem thêm