Theo bà Aline Plancon, lý do thuốc chống ung thư rất đắt nên việc buôn bán đạt siêu lợi nhuận. Các loại thuốc làm giả chủ yếu là “ăn theo” các loại đã có thương hiệu mạnh trên thị trường.

Về tình hình buôn bán tân dược giả, một trong những khó khăn trong việc phòng chống là mỗi quốc gia có đăng ký nhập 15.000 - 20.000 loại thuốc khác nhau nên tội phạm dễ dàng đưa thuốc giả vào. Điều tra trong 81 quốc gia đã có tới hơn 200 loại tân dược bị làm giả. Tội phạm này cũng liên kết với các tội phạm khác như rửa tiền, tham nhũng…

N.Quyết - B.Diệp