Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tuổi thọ của nhóm dân số trên 60 tuổi rất cao và ngày càng tăng. Trên 70% người cao tuổi phải tự lao động kiếm sống cùng với sự hỗ trợ của con cháu và gia đình; 72,3% số người cao tuổi sống cùng con cháu trong khi quy mô gia đình Việt Nam đang chuyển dần từ gia đình truyền thống sang hạt nhân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thách thức đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giải pháp về chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam và tham khảo các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại bệnh viện, các mô hình dưỡng lão tại Pháp.

H.Gia