Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng thời gian qua, chúng ta đã có nhiều chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Những chính sách, chế độ ưu đãi đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và nhà nước đối với những người đã cống hiến sức lực, trí tuệ, tuổi thanh xuân của mình cho cho đất nước. Tuy nhiên, xét tính hiệu quả của những chính sách này trong những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế.

Các đại biểu cũng đề xuất cần khẩn trương hoàn thiện chính sách đối với những người bị nhiễm chất độc hóa học, đặc biệt là những người tham gia kháng chiến. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành bổ sung danh mục các loại bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học, tránh tình trạng người bị bệnh do phơi nhiễm nhưng không được xem xét giải quyết chính sách. Việc khám, giám định để xác định bệnh tật, dị tật, dị dạng liên quan đến chất độc da cam/dioxin cần phải được đầu tư, bổ sung các trang thiết bị hiện đại… từ đó xác định chính xác người bị nhiễm chất độc hóa học, bảo đảm công bằng cho các đối tượng.

N.Nguyên