Chương trình có sự tham gia của 3.000 thầy thuốc trẻ, 5.000 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, khám chữa bệnh cho 32.500 người cao tuổi, trong đó có 500 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí.

Hành trình sẽ diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 3-8 đến 1-10, được chia thành 10 cụm với những hoạt động: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người cao tuổi, hưu trí (mỗi tỉnh, thành phố từ 500-1.000 người) gia đình chính sách, các trung tâm bảo trợ xã hội, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn…

H.Đan