Dự kiến sự kiện này có nhiều hoạt động, diễn ra từ ngày 27-3 đến 10-4 trong cả nước. Ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật mang chủ đề Bóng núi do Phạm Hoàng Nam đạo diễn, diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát TPHCM, các chương trình biểu diễn phục vụ sinh viên và cộng đồng diễn ra đều khắp ở 3 TP: Hà Nội - Huế - TPHCM.     
 
     

M.Hiếu