Nhà văn Phan Triều Hải và Nguyễn Thị Thu Huệ, gương mặt nữ trẻ có mặt trong BCH đại hội khóa VIII. Ảnh: YẾN ANH

 
Các nhà văn trúng cử vào BCH đều nhận được sự tin tưởng cao của các nhà văn hội viên, đó là Hữu Thỉnh (618 phiếu), Nguyễn Trí Huân (574), Nguyễn Quang Thiều (509), Trung Trung Đỉnh (506), Lê Quang Trang (490), Khuất Quang Thụy (455), Nguyễn Thị Thu Huệ (450), Trần Đức Tiến (434), Đào Thắng (424),  Võ Thị Xuân Hà (414), Đình Kính (399), Vũ Hồng (390), Văn Công Hùng (371), Nguyễn Hoa (372),Phan Trọng Thưởng (354). Thậm chí cả ba người bị trượt trong đợt bầu BCH lần này là nhà thơ Linh Nga Niếc Đam, Đinh Quang Tốn và Dương Thuấn cũng đều đạt được số phiếu quá bán.
 
Nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn khóa VIII, ba phó chủ tịch là nhà văn Nguyễn Trí Huân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà lý luận phê bình Lê Quang Trang.