Soạn giả NSND Viễn Châu
 
Soạn giả NSND Viễn Châu năm nay đã 90 tuổi. Trên giường bệnh, ông cho biết: “Đôi mắt tôi đã mờ hẳn rồi. Trước khi vô bệnh viện, tôi đã sáng tác một bài ca cổ theo lời đề nghị của một nghệ sĩ trẻ ở Mỹ. Bài ca cổ viết về Đức Phật Thích Ca từ bỏ ngai vàng đi tìm con đường cứu chúng sinh thoát vòng khổ ải”.
Tin-ảnh: Th. Hiệp