Chiều 30-5, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chính thức cho biết Ban Cán sự Đảng Bộ này đã thống nhất để ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, chuyển về làm việc tại Văn phòng Bộ trong thời gian 6 tháng, từ ngày 1-6 tới, để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác.

Ông Nguyễn Đăng Chương chuyển về Văn phòng Bộ VH-TT-DL - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đăng Chương sẽ chuyển về Văn phòng Bộ VH-TT-DL từ ngày 1-6

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, sẽ trực tiếp phụ trách, điều hành công việc tại Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bộ VH-TT-DL cũng cho biết nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh phương pháp điều hành, xử lý công việc, nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật, Bộ này đã yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan. Đồng thời, yêu cầu Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT-DL chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành nói chung, tập trung rà soát lại các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để báo cáo Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cũng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Trong khi đó, 300 bài hát ghi trong danh mục phổ biến hiện cũng đã được gỡ bỏ ra khỏi website của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Theo Bộ VH-TT-DL, các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế, nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác.

Yến Anh