Ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa ký văn bản gửi các nhà xuất bản và các đối tác liên kết yêu cầu kiểm tra, rà soát lại nội dung cuốn sách "Thương nhớ mười hai" của nhà văn Vũ Bằng.

Rà soát lại nội dung sách Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng - Ảnh 1.

Bìa sách "Thương nhớ mười hai" của nhà văn Vũ Bằng trong một lần tái bản

Văn bản này nêu rõ qua kiểm tra lưu chiểu cuốn sách "Thương nhớ mười hai", tác giả Vũ Bằng, Cục Xuất bản, In và Phát hành thấy nội dung cuốn sách có chi tiết nhạy cảm trong bài "Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân".

Vì lý do này Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu các nhà xuất bản tiến hành kiểm tra, rà soát lại nội dung cuốn sách "Thương nhớ mười hai", nếu phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh, nhà xuất bản có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, chỉnh sửa cho phù hợp đoạn trích trong bài "Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân" nếu tái bản cuốn sách.

"Thương nhớ mười hai" là tác phẩm đặc sắc nhất, gắn liền với tên tuổi nhà văn Vũ Bằng. Tác phẩm được đặt bút viết từ Tháng Giêng 1960 và mất mười một năm mới hoàn thành vào năm 1971 với 250 trang.

D.Ngọc - Y.Anh