Bìa quyển sách The hot zone. Nguồn: Amazon

Bìa quyển sách The hot zone có nội dung nói về Ebola. Nguồn: Amazon

Nhà sản xuất Lynda Obst bày tỏ: “Thật là một sự trùng hợp lạ lùng khi chúng tôi làm phim đúng lúc dịch bệnh này đang đe dọa cả thế giới và chúng tôi cũng hết sức nhạy cảm về vấn đề này. Bộ phim phải mất một thời gian khá lâu nữa mới hoàn thành và cũng sẽ được chiếu một cách có giới hạn giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay”.

K.Khánh (Theo Reuters)