Đợt này có 71 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, 600 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đã được hội đồng chuyên ngành cấp bộ xét. TP HCM có 3 hồ sơ của 3 NNƯT Hồng Oanh (dân ca ví, giặm), Thanh Tuyết (đờn ca tài tử Nam Bộ), Nguyễn Thanh Vân (nghệ thuật diều) đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NNND.

671 hồ sơ xét tặng danh hiệu NNND và NNƯT - Ảnh 1.

Các nghệ nhân đờn ca tài tử Nam Bộ biểu diễn tại TP HCM (Ảnh: THANH HIỆP)

H.Thuận