Tại cuộc họp báo thường kỳ được Bộ VH-TT-DL tổ chức ngày 24-3, trả lời câu hỏi ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" thuộc quyền sở hữu cá nhân thì rất có thể sẽ bị bán ra nước ngoài lần nữa hay không, ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa khẳng định  dù ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" thuộc sở hữu cá nhân thì cũng sẽ không có chuyện cổ vật quý giá này lại bị bán ra nước ngoài một lần nữa.

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo không thể bị bán ra nước ngoài lần nữa - Ảnh 1.

Việc hồi hương của ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" sẽ sớm có kết quả trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6-2023

Ông Thành nói thêm, thông tư số 19 (năm 2012) của Bộ VH-TT-DL, danh mục di vật cổ vật không được đưa ra nước ngoài bao gồm di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc các giai đoạn lịch sử Việt Nam trước tháng 9 năm 1945 trong đó bao gồm ấn tín.

Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, Cục Di sản văn hóa cam kết đảm bảo thực thi đúng quy định pháp luật. Cổ vật có thể đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm để quảng bá văn hóa Việt Nam hoặc nghiên cứu, bảo quản, phục chế do điều kiện công nghệ trong nước chưa đáp ứng được.

Cụ thể, theo Điều 44 Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29-6-2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18-6-2009: Việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản phải có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài; quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài.

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo không thể bị bán ra nước ngoài lần nữa - Ảnh 2.

Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL khẳng định không có chuyện ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" sẽ bị bán ra nước ngoài một lần nữa

"Di vật, cổ vật thuộc sở hữu tư nhân do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho phép theo đề nghị bằng văn bản của Giám đốc Sở VH-TT-DL trên cơ sở đơn xin phép của chủ sở hữu di vật, cổ vật đó" - ông Trần Đình Thành nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Di sản văn hóa hé lộ thêm việc hồi hương của ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" sẽ sớm có kết quả trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6-2023.

Ông Trần Đình Thành nói thêm hiện chưa thể cung cấp thông tin cụ thể vì phải thực hiện cam kết giữa các bên và tiến hành thủ tục để đưa ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" hồi hương theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và Pháp.

Yến Anh