Bài thơ  Gió qua cầu Rạch Miễu và Bắt đầu từ vạn thọ - Ảnh 1.
Ảnh minh hoạ: Vũ Minh Quân - Trình bày: Ngọc Trinh