Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch về công tác cán bộ và tiến hành bầu nhân sự 2 Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam có 2 Phó Chủ tịch mới - Ảnh 1.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Hai Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam là NSNA Trần Thị Thu Đông - đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - và NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Cả hai nghệ sĩ đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó chủ tịch, ban kiểm phiếu đã công bố kết quả: NSNA Trần Thị Thu Đông đạt 24/25 phiếu tín nhiệm (chiếm tỉ lệ 96%), NSND Trịnh Thúy Mùi đạt 23/25 phiếu tín nhiệm (chiếm tỉ lệ 92%). Như vậy, NSNA Trần Thị Thu Đông và NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam có 2 Phó Chủ tịch mới - Ảnh 2.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam -vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh: "Đây là kết quả tổng thể của ý chí, trí tuệ cũng như trách nhiệm của tập thể Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Từ đây, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã kiện toàn được tổ chức".

Tin, ảnh: Thanh Hiệp