Bộ VH-TT-DL ngày 16-3 cho biết vừa công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Văn học để lấy ý kiến của nhân dân.

Theo đó, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" có 9 tác giả, gồm Kim Lân (Nguyễn Văn Tài), Ca Văn Thỉnh, Trần Nhuận Minh, Nguyễn Khoa Điềm, Phong Lê (Lê Phong Sử), Thanh Thảo (Hồ Thành Công), Mai Quốc Liên (Vũ Hồng Ngự), Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm), Bùi Hiển.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2021 - Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với 2 truyện ngắn Tướng về hưu và Những ngọn gió Hua Tát

Danh sách 50 tác giả có các tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật đợt này trong đó có các tác giả Nguyễn Huy Thiệp (Truyện ngắn: Tướng về hưu, Những ngọn gió Hua Tát), Trần Anh Thái, Nguyễn Văn Thọ, Trịnh Thanh Phong, Nguyễn Phan Hách, Bùi Bình Thi, Vũ Duy Thông, Trần Quang Huy,

Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến hết 29-3 trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp.

Yến Anh