Chiều 8-1, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức hội nghị ra mắt và đi vào hoạt động Trạm Vệ tinh Ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng, lấy tên gọi Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng. 

Ra mắt Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, nhấn mạnh: Việc ra mắt Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng nhằm ứng dụng công nghệ tin học vào công tác sưu tầm, lưu trữ và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của TP Đà Nẵng; quảng bá, giới thiệu với công chúng về các loại hình văn hóa phi vật thể của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung; chuyển dữ liệu lưu trữ về ngân hàng dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tiếp nhận các sản phẩm văn hóa phi vật thể từ ngân hàng dữ liệu của bộ để giới thiệu cho công chúng và du khách các loại hình di sản văn hóa của Việt Nam tại địa phương.

Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng tại Bảo tàng Đà Nẵng hiện đang lưu trữ 3.368 tư liệu về văn hóa phi vật thể của TP Đà Nẵng, gồm các tư liệu ghi chép, tư liệu hình ảnh, tư liệu phim, tư liệu ghi âm và một số tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam.

L. Trâm – L. Ly