Dự án do Liên minh châu Âu và Hội đồng Anh tài trợ trong giai đoạn 2018-2021, được thiết kế với 3 hợp phần liên quan chặt chẽ: nâng cao năng lực cho những người quản lý các không gian VHST; kết nối không gian VHST với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi, học tập lẫn nhau và kết nối giữa các không gian VHST ở các vùng miền trong nước, cũng như kết nối mạng lưới các không gian này ở Việt Nam và các không gian tương tự ở châu Âu.

Thành quả đẹp từ không gian văn hóa và sáng tạo - Ảnh 1.

Một trong những triển lãm của chương trình “Hanoi Grapvine” tạo không gian văn hoá sáng tạo Ảnh: Thanh Hiệp

Trong 3 năm thực hiện, chương trình đã phối hợp chặt chẽ với 6 không gian văn hóa sáng tạo chủ chốt gồm: "Gặp gỡ mùa thu", "Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên", "Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng", "Hanoi Grapvine", "Heritage Space", "Sàn Art" trong việc triển khai các hợp phần của dự án. Dự án còn phối hợp với 388 không gian VHST khác để tạo ra được nhiều tác động tích cực. Để ứng phó đại dịch Covid-19, các hoạt động của dự án cũng được triển khai rộng rãi trên không gian trực tuyến.

"Dự án đặc biệt này mang nhiều tình cảm của chúng tôi. Không chỉ kết nối cộng đồng nghệ sĩ, nhà sáng tạo và khán giả trên khắp Việt Nam với một số không gian văn hóa sáng tạo tại châu Âu để tôn vinh tự do biểu đạt nghệ thuật và sự đa dạng của nền văn hóa của chúng ta, dự án này còn giúp xây dựng sức mạnh và giá trị nội tại của lĩnh vực văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam" - bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, cho biết. 

Còn với các nhà chuyên môn, thành quả đẹp nhất chính là tôn tạo được giá trị nhận thức về văn hóa nghệ thuật trong cộng đồng mạng xã hội khi công chúng tiếp cận được không gian VHST.

H.Thuận