Thơ viết từ Mũi Điện – Vũng Rô: Xuân về đất Phú trời Yên - Ảnh 1.
TRƯƠNG HÒA BÌNH (Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Chủ tịch Danh dự Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc“)