Xuân đại thắng (2) - Ảnh 1.
TRƯƠNG HÒA BÌNH (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ)