Triển lãm trực tuyến "Câu chuyện dòng sông" diễn ra từ ngày 12 đến 31-7, qua nền tảng phòng tranh 3D tại chuyên trang artspaces.kunstmatrix.com.

Triển lãm trực tuyến Câu chuyện dòng sông - Ảnh 1.

Một tác phẩm của họa sĩ người Indonesia tham gia triển lãm trực tuyến “Câu chuyện dòng sông” (Ảnh ban tổ chức cung cấp)

Từ ngày 22 đến 29-7, 4 phiên đấu giá trong khuôn khổ triển lãm "Câu chuyện dòng sông" sẽ được tổ chức trên Facebook Jang Kều (https://fb.com/jangkeu2007) nhằm gây quỹ cho các hoạt động của "River ơi" trong năm 2021 và 2022.

Từ năm 2013 đến nay, Quỹ Sống (Sống Foundation) đã thực hiện hơn 20 chương trình biểu diễn nghệ thuật, đấu giá tạo nguồn quỹ cho các chương trình như Nhà chống lũ và Hạnh phúc xanh.

Hiện Quỹ Sống có thêm chương trình mới "River ơi" nhằm đào tạo, nâng cao năng lực, phát triển cộng đồng, thúc đẩy đưa các sáng kiến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường vào cuộc sống.

T.Trang