Việc nâng tầm chuyên nghiệp cho giải thưởng không chỉ đưa Mai Vàng bước sang trang mới mà còn đánh dấu sự ra đời của một giải thưởng chuyên nghiệp trong đời sống văn hoá nghệ thuật ở Việt Nam, tạo đà cho những bước phát triển lâu dài.

Mỹ Uyên - Hải Lê