Jimmii Nguyễn cùng nhiều người nổi tiếng chung tay “thắp lửa tri thức”

Xuân Huy - Quốc Thắng - Quỳnh My