Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

Mỹ Uyên - Quốc Thắng