Xúc phạm nghệ sĩ Chí Tài, nam gymer “bị” tặng sách Giáo dục công dân!

Xuân Huy - Quốc Thắng