Viếng đền Hai Bà Trưng - Ảnh 1.
TRƯƠNG HÒA BÌNH (Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ)