Thông qua 10 đêm diễn năm 2013, chương trình đã thu được hơn 500 triệu đồng. Sau mỗi đêm diễn, nghệ sĩ trao lại số tiền 50 triệu đồng cho Ban Tổ chức Giải Mai Vàng để hỗ trợ cho hàng chục nghệ sĩ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật.

Chúng tôi đã tìm gặp ba nghệ sĩ Hoàng Lan, Vinh Sử và Tâm Tâm để ghi lại những cảm xúc của họ về chương trình "Mai Vàng kết nối" của Báo Người Lao Động.

Gặp lại 3 nghệ sĩ đã từng được Chương trình “Mai Vàng kết nối” hỗ trợ

Thanh Hiệp - Mỹ Uyên - Hải Lê