Theo nội dung ký kết, ngoài cử cán bộ phối hợp với Công đoàn viên chức thành phố kịp thời tham gia giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tập thể xảy ra trong Khu Công nghệ cao, LĐLĐ TP Thủ Đức tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP hỗ trợ vốn vay cho công nhân (CN) tổ tự quản để làm kinh tế phụ gia đình và nâng cao trình độ; hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên triển khai các chương trình bán hàng và hỗ trợ cho CN ở trọ khó khăn.

Phối hợp chăm lo, hỗ trợ người lao động - Ảnh 1.

Hai đơn vị tại lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Hai đơn vị phấn đấu mỗi năm chăm lo từ 100-200 CN làm việc tại Khu Công nghệ cao, đang sinh sống trên địa bàn TP Thủ Đức; trao tặng từ 5-10 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CN là thành viên tổ tự quản ở các khu nhà trọ.

Tin-ảnh: H.Đào