Tại chùa Vĩnh Nghiêm, nhiều người được gắn bông hồng đỏ, trắng, quỳ làm lễ dâng hương, cầu chúc cha mẹ an khang. Có người nhớ cha me, xúc động rơi lệ trong khi hành lễ trang nghiêm này.

Ghi nhanh được chúng tôi thực hiện tại chùa Vĩnh Nghiêm chiều 14-7 âm lịch nhân đại lễ Vu Lan

Mỹ Uyên-Hải Lê-Vĩnh Hy