Bảng tin khu phố thành nơi quảng cáo cho vay - Ảnh 1.

Thay vào đó, rất nhiều mẩu quảng cáo cho vay vốn trả góp được dán chằng chịt lên đó trông phản cảm, nhếch nhác (ảnh). Đề nghị địa phương kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này. Tin-ảnh:

T.Thảo