Ngoài ra, người đứng đầu phải trực tiếp tiếp dân đột xuất trong các trường hợp có vụ việc gay gắt, phức tạp có nhiều người tham gia, kéo dài, ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác nhau; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Dưới góc độ bài viết này, tôi chỉ đề cập đến quy định về tiếp dân định kỳ tại trụ sở còn bất cập, nhất là ở cấp tỉnh, cấp huyện. Ðó là các địa phương thường ấn định "cứng" ngày tiếp công dân trong kỳ tiếp dân. Chẳng hạn chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ tiếp dân vào một ngày cố định nào đó trong tháng, cứ đến ngày này là chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân! Tuy nhiên, với cương vị đứng đầu một tỉnh bận rộn rất nhiều công việc quan trọng nên ấn định ngày nhất định như vậy, chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ khó đúng lịch. Do đó, đôi khi phải ủy quyền cho phó chủ tịch tiếp dân thay. Như vậy là không đúng quy định pháp luật và tinh thần của Luật Tiếp công dân.

Việc tiếp công dân là rất quan trọng nên phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhằm kịp thời giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, tổ chức. Ðồng thời, hạn chế những hệ quả tiêu cực do việc người đứng đầu không tiếp dân gây ra, tránh tình trạng đối phó hình thức. Vì vậy, theo tôi, đối với chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện khi tiếp dân không nên ấn định ngày một cách cứng nhắc mà sắp xếp vào những ngày thích hợp trong kỳ tiếp công dân. Theo đó, trong kỳ tiếp dân có thể sắp xếp vào ngày nào đó thích hợp với lịch công tác để tiếp dân mà không nên ấn định ngày cụ thể, cứng nhắc trong kỳ tiếp công dân.

Khi đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện chỉ cần thông báo lịch tiếp công dân trước 5 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện để công dân biết là được. Thậm chí, trường hợp chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện có việc bận, vắng mặt có thể hoãn lịch tiếp công dân và bố trí vào ngày khác phù hợp. Ðiều này giúp chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt trách nhiệm tiếp dân hằng tháng của mình, đồng thời bảo đảm người dân gặp được chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong kỳ tiếp dân theo quy định.

Vĩnh Linh