Cơ quan chuyên môn phân tích tình huống trên chia ra 2 trường hợp. Ðối với trường hợp bất khả kháng như mưa, gió lớn bất ngờ mà làm ngã cây gây hư hỏng xe cộ đỗ thì người dân phải chịu. Ðối với trường không có sự kiện bất khả kháng nhưng cây xanh tự ngã gây ra thiệt hại thì đơn vị quản lý, chăm sóc cây xanh phải bồi thường. Ðây là nguyên tắc cơ bản của pháp luật hiện hành, đã được cụ thể hóa tại khoản 2 và 3 điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015.

Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, trong mọi trường hợp, đơn vị quản lý, chăm sóc cây xanh đều phải có trách nhiệm bồi thường, mặc dù có thể là trực tiếp hay liên đới. Ðiều này có thể thực hiện được nếu áp dụng nguyên tắc "trách nhiệm tuyệt đối"! Về lý thuyết, nguyên tắc này chưa được luật hóa, chưa được cụ thể nhưng trong thực tế đã được áp dụng khá rộng rãi, phổ biến. Ðó là trong quan hệ hành chính, quản lý, điều hành... khi nhiều văn bản pháp luật đã quy định "trách nhiệm của người đứng đầu". 

Theo đó, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, vi phạm pháp luật trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, lãnh đạo, dù không tham gia, không biết hành vi tham nhũng của cấp dưới cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Trong lĩnh vực tư nhân thì nguyên tắc này càng thông dụng, đó chính là nguyên tắc "hiệu quả kinh doanh". Trong mọi trường hợp, nếu kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra thì người quản lý, điều hành phải chịu trách nhiệm toàn bộ!

Cây xanh gây họa: Nên áp nguyên tắc trách nhiệm tuyệt đối - Ảnh 1.

Nếu áp dụng nguyên tắc “trách nhiệm tuyệt đối”, khi cây xanh ngã đè ôtô thì đơn vị quản lý, chăm sóc phải bồi thườngẢnh: SỸ ÐÔNG

Trở lại vấn đề về ôtô hư hỏng thì trách nhiệm của đơn vị quản lý, chăm sóc cây xanh thể hiện ở chỗ: Nếu đơn vị này làm tốt công việc của mình như trước mỗi mùa mưa bão phải khảo sát, thống kê, xem xét tình trạng của cây xanh do mình quản lý. Trường hợp có nguy cơ đổ gãy thì phải chặt tỉa cành, loại bỏ các cây già cỗi, mục ruỗng để phòng ngừa gãy đổ có thể gây nguy hiểm cho người đi đường và gây thiệt hại tài sản. Như vậy, trường hợp bất khả kháng sẽ bị loại trừ hoặc ít khi xảy ra, nếu có thì thiệt hại không lớn. Ðiều này vừa nâng cao trách nhiệm của đơn vị quản lý cây xanh vừa góp phần bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản của người dân.

Vậy, liệu có làm khó các đơn vị quản lý, chăm sóc cây xanh và họ phải làm gì để bảo vệ mình? Theo tôi, vấn đề này không khó! Các đơn vị này nên đánh dấu những điểm nguy hiểm, cây xanh có thể gãy đổ để phòng ngừa, cảnh báo từ trước. Khi đó, nếu ôtô vẫn cố tình đậu, đỗ vào những điểm này thì chủ sở hữu phải tự chịu trách nhiệm, đơn vị quản lý cây xanh được miễn trừ. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý cây xanh có thể yêu cầu chủ sở hữu ôtô phải mua bảo hiểm nếu muốn đậu, đỗ ở những nơi có thể gây nguy hiểm. Việc này có thể dễ dàng triển khai thông qua việc thu phí chỗ đỗ xe ở khu vực nội thành TP HCM.

Ngoài ra, cũng cần phải nói thêm rằng khi thực hiện trách nhiệm bồi thường phải ưu tiên theo hướng bồi thường thiệt hại trong hợp đồng trước. Nghĩa là nếu ôtô, tài sản đã mua bảo hiểm thì đơn vị bảo hiểm phải bồi thường theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng bảo hiểm, sau đó mới tính đến phương án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, khi đó là trách nhiệm bồi thường của đơn vị quản lý, chăm sóc cây xanh.

Thạc sĩ luật Phạm Văn Chung