Ông Phạm Công Toại, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua - khen thưởng TAND TP HCM, trả lời: Qua xem xét nội dung đơn, xét thấy ông Phan Thượng Trị và ông Phan Tuấn Dũng khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng dân sự trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Căn cứ khoản 1 điều 504 và khoản 1 điều 512 của Bộ Luật Tố tụng dân sự, Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua - khen thưởng chuyển toàn bộ hồ sơ đến Chánh án TAND quận Bình Thạnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi có kết quả giải quyết, đề nghị Chánh án TAND quận Bình Thạnh gửi kết quả cho các nơi theo quy định và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua - khen thưởng. Trong trường hợp phát hiện công chức có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND ban hành kèm theo quyết định của Chánh án TAND Tối cao thì Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua - khen thưởng sẽ đề xuất xem xét, xử lý theo quy định.

Tr.Anh