Đầu cầu thành bãi xà bần - Ảnh 1.

Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý để ngăn chặn tình trạng này.

Tin-ảnh: T.Thảo