- Ông PHAN NGỌC PHÚC, Phó Giám đốc Sở QH-KT, trả lời: Chứng chỉ của ông Quách Tuyền Hưng được Sở Xây dựng cấp phép hoạt động xây dựng ngành nghề "Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội - ngoại thất công trình" theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD, được thay thế bởi Thông tư 17/2016/TT-BXD.

Hiện nay, căn cứ điểm a khoản 1 điều 28 Luật Kiến trúc ngày 13-6-2019 về điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc; căn cứ điểm b khoản 1 điều 27 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17-7-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; căn cứ khoản 4 Thông báo số 2793/TB-SQHKT của Sở QH-KT về kết luận cuộc họp của hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 8-8-2022: "Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học, chuyên ngành thiết kế đô thị hoặc quy hoạch đô thị thì chỉ được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc với lĩnh vực thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị".

Do đó, Sở QH-KT không đủ cơ sở xem xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lĩnh vực "Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội - ngoại thất công trình" theo yêu cầu của ông Quách Tuyền Hưng.

Tr.Anh