Chương trình sẽ tư vấn miễn phí cho đoàn viên, CNVC-LĐ các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi cho người lao động (NLĐ); vận động xây dựng tủ sách pháp luật nơi có đông lao động; cung cấp tài liệu, văn bản mới, tờ gấp, tình huống pháp luật trong hòa giải cơ sở; tư vấn các tình huống pháp luật liên quan đến đời sống NLĐ như: Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình...

Xây dựng 16 điểm tư vấn pháp luật miễn phí - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết

Điểm tư vấn pháp luật lưu động miễn phí sẽ hoạt động vào sáng thứ bảy hằng tuần tại Nhà Văn hóa Lao động quận và điểm tư vấn của chi hội luật gia 15 phường. Việc tư vấn những vấn đề pháp luật theo yêu cầu của đoàn viên và NLĐ được thực hiện miễn phí, được giữ bí mật và bảo đảm khách quan, bình đẳng.

Tin-ảnh: H.Đào