Qua 2 lần tổ chức cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế", Báo Người Lao Động đã nhận được rất nhiều ý tưởng, hiến kế hay, mà theo đánh giá của lãnh đạo

TP HCM đây là tài sản quý báu thể hiện sự quan tâm, tình yêu của người dân đối với thành phố cũng như niềm mong mỏi duy trì sự phát triển, đầu tàu kinh tế của TP HCM trong sự phát triển của đất nước. "Lắng nghe người dân hiến kế" thực sự là một diễn đàn, một kênh thông tin để độc giả, trí thức trong và ngoài nước gửi đến lãnh đạo TP HCM những tâm huyết, trí tuệ của mình.

3 chủ đề chính

Để hướng đến nội dung mà TP HCM đã và đang thực hiện, cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 3 (năm 2021-2022) sẽ dựa trên 4 chương trình phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030, gắn với định hướng phát triển của TP HCM về kinh tế số, kinh tế tri thức để đưa ra 3 chủ đề. Cụ thể: 1. Các giải pháp nhằm duy trì; phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước sau đại dịch Covid-19; 2. Hiến kế để TP HCM giữ vững đầu tàu kinh tế của cả nước; 3. Làm gì để chuyển đổi số thành công?

Với các chủ đề chính nêu trên, cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 3 kỳ vọng sẽ có sự tham gia hiến kế của các trường đại học, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ..., đặc biệt là các kiều bào, các chuyên gia nước ngoài đang giảng dạy ở các trường đại học sẽ giúp hiến kế đi vào chiều sâu, chất lượng, phù hợp và có thể áp dụng sớm cho

TP HCM để thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ, luôn là trung tâm sáng tạo - đổi mới của cả nước.

Yêu cầu với tác phẩm dự thi

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" năm 2021-2022 gửi về Báo Người Lao Động là những tác phẩm chưa từng gửi đăng bất kỳ trên báo, tạp chí nào. Bài đã gửi tham dự cuộc thi thì không được gửi cho nơi khác, cuộc thi khác.

Ngoài các bài viết để đăng báo (không quá 1.200 chữ), tác giả có thể gửi kèm đề án, phương án triển khai, giải pháp thực hiện. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi.

Lưu ý tác phẩm dự thi gửi qua địa chỉ email: bandoc@nld.com.vn, cuối tác phẩm ghi rõ tên tác giả, bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tài khoản ngân hàng. Tác phẩm dự thi đăng báo được trả nhuận bút theo quy định của Báo Người Lao Động. Tác phẩm được sử dụng thuộc sở hữu của Báo Người Lao Động; tác phẩm không được sử dụng, Báo Người Lao Động không có trách nhiệm gửi lại cho tác giả.

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Riêng đơn vị tài trợ và phóng viên, cộng tác viên cơ hữu của báo không được tham gia.

Thời gian nhận bài từ ngày 14-8-2021 đến 28-7-2022. Báo Người Lao Động rất mong nhận được nhiều hiến kế của bạn viết, bạn đọc gần xa. 

Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng có 5 giải, gồm: Giải nhất (1 giải): 50 triệu đồng; giải nhì (1 giải): 30 triệu đồng; giải ba (1 giải): 20 triệu đồng; giải khuyến khích (2 giải): 10 triệu đồng/giải.

Tòa soạn