Nhếch nhác và nguy hiểm - Ảnh 1.

Trở thành nơi chất đống bảng hiệu, gối, nệm…, vừa nhếch nhác, vừa nguy hiểm (ảnh).

Tin- ảnh: T.Thảo