Ông Đinh Tuấn Kiệt, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP, trả lời: Qua xác minh và các buổi làm việc, các anh, chị có tên trong đơn khiếu nại (thuộc bộ phận bảo vệ của công ty) xác nhận không ký tên, không tham gia viết đơn khiếu nại; chữ ký trong đơn không đúng với chữ ký hiện tại của các anh, chị. Về nội dung khiếu nại "công ty buộc người lao động làm việc 12 giờ/ngày và 30 công/tháng", đại diện ban giám đốc và các nhân viên bảo vệ tham gia cuộc họp xác nhận nội dung đơn hoàn toàn sai sự thật. Đối với lực lượng bảo vệ, do đặc thù công việc có phân chia lực lượng làm việc theo ca, bảo đảm mỗi nhân viên đều làm đúng 8 giờ/ngày và 6 ngày/tuần theo đúng quy định pháp luật.

Tr.Anh