Treo dán quảng cáo nhếch nhác - Ảnh 1.

Luật đã có quy định xử phạt cụ thể, đề nghị địa phương cần nghiêm khắc và quyết liệt hơn đối với các trường hợp treo dán quảng cáo không đúng nơi quy định.

Tin-ảnh: Đ.Đức